สามเณรที่ขาด [ทำวัตรเช้า]
ชื่อ-นามสกุล ชั้น
1.กิตติศักดิ์ ลือยศ ม.1/1
สามเณรที่ขาด [ทำวัตรเย็น]
ชื่อ-นามสกุล ชั้น