×

Notice

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/school/award/2552/academis_contest_Pariyat/

ขอแสดงความยินดีกับสาเมณรที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 "มหกรรมคุณธรรมนำวิชาการสู่ลุ่มแม่น้ำโขง" ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2553 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.พระธาตุพนม จ.นครพนม ซึ่งโรงเรียนมงคลวิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน 6 ประเภทการแข่งขันและได้รับรางวัล ชนะเลิศ 5 รางวัล และรางวัลชมเชย 1 รางวัล ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ

1. แข่งขันบรรยายธรรมภาคภาษาอังกฤษ ม.ต้น

  • สามเณรมานัสพงษ์ ร้องวารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

2. แข่งขันบรรยายธรรมภาคภาษาอังกฤษม.ปลาย

  • สามเณรเบญจพงษ์ โมครัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

3. แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ปลาย

  • สามเณรภิรวัฒน์ พานทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • สามเณรวุฒิชัย ชูเสน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

4. แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น

  • สามเณรศรราม เครือวัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • สามเณรธีรพงษ์ เสนคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • สามเณรดนุพล สุขอยู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

5. แข่งขันวาดภาพ ม.ปลาย

  • สามเณรขวัญยืน เกตุหนู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

รางวัลชมเชยที่1

1. แข่งขันตอบปัญหาวิชาสามัญ ม.ปลาย

  • สามเณรณัฐยา เฉนียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

{gallery}school/award/2552/academis_contest_Pariyat/{/gallery}