แบบสอบถามออนไลน์

 

          ในปัจจุบันการสำรวจแบบออนไลน์หรืออิเล็กทรอนิกส์ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ นั่นคงเป็นเพราะการทำการสำรวจออนไลน์หรือการใช้แบบสอบถามออนไลน์นั้น เป็นช่องทางในการจัดเก็บรวบรวมและจัดการข้อมูลเป็นจำนวนมาก จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากและมีค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงเมื่อเทียบกับวิธีการสำรวจแบบดั้งเดิมโดยการออกสำรวจด้วยการส่งแบบกระดาษนอกจากนี้แล้วบ่อยครั้งที่แบบสอบถามออนไลน์ที่ได้รับการออกแบบเป็นอย่างดีนั้น สามารถที่จะช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ยากๆ ได้เป็นอย่างมาก