วิธีการทำแบบสอบถามออนไลน์

ในการทำแบบสอบถามออนไลน์ จะต้อง login เข้าระบบ ก่อนทุกครั้ง หลังจากนั้นจึงเลือกแบบสอบถามต่างๆ ที่ต้องการ หากไม่ทราบ Username และ Password ให้ติดต่อได้ที่ครูพิทักษ์ อินป้อ